fbpx

Green Ho​mes

Ciesz się zdrowym ciepłem zimą oraz przyjemnym chłodem latem

Zadzwoń teraz i uzyskaj darmową wycenę 

+48 532 532 225

Program czyste powietrze

W trosce o zdrowie, 
klimat i środowisko

Czy jest ​PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?

Czyste Powietrze to rządowy program, którego głównym celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych za sprawą wymiany źródeł ciepła, ale również poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – kryje się pod tym oczywiście odpowiednia termoizolacja budynku, która będzie dostosowana do potrzeb odnawialnych źródeł energii. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, a sam program zakłada dwie kategorie beneficjentów – tych uprawnionych do podstawowego poziomu dofina​nsowania oraz tych, którzy mogą uzyskać jeszcze wyższy poziom.

DLA KOGO PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?

Jak już wspomnieliśmy na samym początku, program jest skierowany głównie do osób fizycznych, które muszą jednak spełnić następujące warunki:

  • Są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, ewentualnie posiadają budynek jednorodzinny z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • Przeciętny dochód jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać odpowiednie 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Jeśli z kolei prowadzimy działalność gospodarczą, to roczny przychód z tytułu jej prowadzenia za rok kalendarzowy, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.

NA CO I JAK DUŻE DOFINANSOWANIE MOŻEMY UZYSKAĆ?

W ramach programu Czyste Powietrze możemy się ubiegać o dofinansowanie w określonych przypadkach:

  • Chcemy zdemontować nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe oraz zakupić i zamontować nowe źródło ciepła. Wówczas maksymalna kwota dotacji wynosi 32.000 zł.
  • Chcemy zdemontować nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe oraz zakupić i zamontować nowe źródło ciepła, a także zastosować mikroinstalację fotowoltaiczną. W tym przypadku możemy otrzymać aż 37.000 zł.
  • Chcemy zakupić oraz zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepłą lub zakupić i zamontować ocieplenie prze​gród budowlanych, drzwi, bram garażowych czy też okien. Wówczas możemy liczyć na pomoc w wysokości 15.000 zł. 

NA CO I JAK DUŻE DOFINANSOWANIE MOŻEMY UZYSKAĆ?

Wnioski o przyznanie dofinansowania z programu Czyste Powietrze powinniśmy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem oczywiście nasz teren zamieszkania.

Formularz wniosku, wszelkie załączniki oraz instrukcje znajdziemy w serwisie gov.pl lub w Portalu Beneficjenta, czyli w aplikacji mobilnej, którą możemy pobrać ze strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wnioski należy składać w postaci elektronicznej na jednej z wyżej wymienionych platform, jednakże uprzednio powinniśmy założyć profil zaufany, dzięki któremu będziemy mogli podpisać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub właśnie podpisem zaufanym.

Jeśli nie mamy możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest również jego złożenie wraz z załącznikami w formie papierowej. Wówczas należy wypełnić wnioski dostępne na powyższych stronach internetowych. W razie dodatkowych pytań lub niejasności zawsze możemy skorzystać również ze specjalnej infolinii, która jest dostępna pod numerem 22 340 40 80